Dodaj rozliczenie do swojej aplikacji

Wyślij proste żądanie JSON do naszego systemu z wymaganymi informacjami

Nasz system będzie wysyłał automatyczne faktury do klienta

w zdefiniowanych cyklach, zakresach dat i rodzajach rozliczeń (Prepaid, Postpaid)

Twój klient będzie miał dostęp do swojego panelu klienta

Gdzie może zobaczyć rozliczenia, faktury, aktualne saldo i więcej

Mogą dołączyć swoją kartę kredytową

więc faktury będą opłacane automatycznie za każdym razem, gdy są generowane

Możesz wysłać żądanie API z opłatami rozliczeniowymi

Nasz system podsumuje to co miesiąc i stworzy fakturę, wyśle ją do klienta i obciąży kartę kredytową, jeśli jest dołączona.

API jest mądre!

Możesz zbudować pełną wymianę danych bilingowych między Twoim systemem i nami